tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
(verb)To totally make something awesome.
She totally Dagger Jane'd my wrench!
viết bởi Plumber 28 Tháng bảy, 2004