tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Nihongo. 1990’s.
1: no problem. No worries.
<i> OH MY GOD-- THE HOUSE IS BURNING, THE CHILDREN ARE SLEEPING, THE INSURANCE ISN'T PAID...</I>

"Daijobu," said the fireman.
viết bởi Nco 17 Tháng mười một, 2003