Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
term used reffering to the shocker, spocker, or rocker
"dude, that chicks gonna have a daldo in her tonight!"
viết bởi k. a. b. 10 Tháng tư, 2008
13 9

Words related to daldo:

dick dildo dildong dilfuck ick fart