tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the armpit of Virginia.
you: hey want to go Dale City tonight?
me: hell no!
viết bởi fuckoffanddie 27 Tháng ba, 2005