tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
eatin out a chick while she is shitting in the toilet.
cindy is a very classy, she let me do the dallas dumpster dinner.
viết bởi boozein247 08 Tháng chín, 2006

Words related to dallas dumpster dinner

ass dallas dumpster shit toilet