tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
the act of peejing the damb. origin: Konglish

translation: smoking a cigarette.
me: yo, dambpeej!
nigga: alright nigs.
viết bởi p-kizzle 10 Tháng ba, 2009