tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Holy shit she's hot
Dambshe fine!
viết bởi Turdflinger5000 22 Tháng năm, 2014

Words related to dambshe

hot beautiful fine gorg sexy