tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when a large black man shoves a pepsi bottle up your ass.
Damn nigger gave me a damchie last night.
viết bởi ghghgh 03 Tháng mười hai, 2006

Words related to damchie

nigger pela puta bendejo black damchi dam chi homo korean pepsi
 
2.
when a black man shoves a pepsi bottle up your ass.
Damn nigger gave me a damchie last night.
viết bởi tasinpela11 03 Tháng mười hai, 2006