tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
the opposite of "burn". When one is praised, you say, DAMPEN!
Person A: Dude that's cool.
Person B: DAMPEN!!!!!!
viết bởi Nichirin 15 Tháng mười một, 2006