tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a scottish word meaning damned
the dampt things cowpit ower!
viết bởi andreya 23 Tháng một, 2007