Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:
 
1.
1.to beat the hell out of someone or something.
2.to inflict pain on someone or something.
3.to cause a seizure.
Im going to dan blake him.
viết bởi Deizle 20 Tháng một, 2009
26 12

Words related to dan blake:

cool fighting mma ufc