tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
that last shot that makes you want to dance like a beast till you come back down
"fuckin' kinny hit the dance shot look at boi jerk!"
viết bởi sakeftw2010 31 Tháng mười hai, 2009

Words related to dance shot

alchohol dance dnz sht jerk shot