A word that may or may not have ever been said by Miley Cyrus.
Dangflabbit daddy! i jus' gawt ma toenail stuck in dat drawer!
viết bởi wherecoolcomestodie 04 Tháng tám, 2009
Top Definition
an exclamatory remark that someone may use when they are frustrated with something. This is another word for crap.
ex 1=
susie: "i cant find the last piece of the puzzle!...DANG FLABBIT!"

ex 2=
jack: "DANG FLABBIT! there is no more forks left."
viết bởi fecesamungus 07 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×