A lump of fecal matter that causes a man's anal hair to curve inward and become red, swollen and infected.
I got a dangleberry on my ass and it hurts every time I sit down.
viết bởi GuidoPosse69 22 Tháng hai, 2005
Another term for the ballsack.
When that assfuck mooned us, all I could look at was his dangleberries
viết bởi Forseti 18 Tháng tư, 2006
the testicles, nuts, ball bags
OH CRIKEY hes got my dangle berries
viết bởi Brad 09 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×