tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A dirty, little cat or pussy.
I told her that she was a darani.
viết bởi aflores 17 Tháng mười một, 2013