Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Queenslander ( australian ) for cigarette, also darb
hay bruv can i scam a darb
viết bởi anonymous 13 Tháng tám, 2003
12 3