tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
slang for dardy
meaning hot and/or cool in australia, more commonly australia aboriginal culture
that chick is dardz faw shaw
viết bởi yamumyamumyamum 24 Tháng mười một, 2007