tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
A womans anus. The rich berry like entry to her ass.
Jen left Nick because he refused to taste the dark berry.
viết bởi Homojomo 19 Tháng tư, 2006