tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
something real real good
"gurl you got dat fi! ass pussy!
viết bởi ke-ke 15 Tháng tư, 2006

Words related to dat fi!

awsome good great real good wonderful