tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An alternative way of saying "that girl".
"Which girl?"
"That girl!"
viết bởi Fat Burger 17 Tháng chín, 2003