tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
to make up words to hide own stupidity.
Dober is dathering all the time.
viết bởi Jason Red 31 Tháng mười hai, 2008
 
2.
a word to hide own stupidity
a english person is soooooooooooo dathering
viết bởi Jason Red 02 Tháng một, 2009