tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Internet/SMS slang meaning 'Thats Kewl'
Your homies slammed ride, datkl.
viết bởi Digital.Diablo 25 Tháng một, 2005

Words related to datkl

homies kewl