D.A.W.G. = Dumb Ass White Guy
Go Get Her You Dirty DAWG
viết bởi Jack 19 Tháng hai, 2005
Dawg is a term used for anybody who has shitloads of bad luck.
Man, I'm such a Dawg!
Welcome to the Dawg's Club.
viết bởi beentheredonethat 19 Tháng mười hai, 2004
a good friend or pal, someone that you would get to spot you when you lifts weights and feels your muscles while you do it and watch them convulge
Come here you little dawg.
viết bởi papa horno 08 Tháng tư, 2003
dawg or dog "da origial gangsta"
whatup dawg!?!?!
viết bởi chris 23 Tháng mười, 2002
a dawg is a member of the xbox 360 cod5 clan. possibly one of the coolest people around
oh my gosh you BIG BAD DAWG
viết bởi mingwokk 31 Tháng năm, 2009
Word too many white kids say
White kid 1: Yo whuddaup dawg!

White kid 2: Yeah you know how we do nigga!

Me: SHUT THE FUCK UP DOUCHEBAGS!
viết bởi DizzyLizzy 06 Tháng ba, 2007
how homis and wiggers say dog
its dog u fuckin idiot not dawg
viết bởi G Teamer 28 Tháng mười một, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×