Ebonics/slang. Used along with a barrage of both animal names and derrogatory words to refer to friends. Usually used in conjunction with nigga.
Damn nigga, this shit so whack, dawg.
(The multiple references to a subject are common in Ebonics)
viết bởi Blackanese 25 Tháng sáu, 2004
1. A friend or acquaintance
2. A blood gang member
1. Yo, whaddup, dawg, how u doin?
2. Mayn, thas my dawg, he ain't roll with no blue
viết bởi Bro0kLyN KiD 26 Tháng hai, 2004
a nigga that you be chiefin with
ay dawg pass me that blunt
viết bởi Karen 12 Tháng mười hai, 2003
a term used to give the user a false sence of brotherhood
viết bởi Anonymous 31 Tháng bảy, 2003
A fellow male friend. Varation of Dogg.
Wassup dawg?
viết bởi WyndX 14 Tháng tư, 2003
a slang term used to identify a male cohort
Come on dawg!
viết bởi Jimmy 09 Tháng tư, 2003
Naming or calling you friend, simply receiving their attention.
'sup dawg, how's it going?
viết bởi caddyy 01 Tháng mười hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×