Acronym for Don't Be A Dick, especially useful when one is used to saying the phrase repeatedly and tired of doing so to the receiving dick.
For the last time: Eric, d.b.a.d.!
viết bởi Bleblac 15 Tháng ba, 2005
Top Definition
Don't be a Douche
Dude, dbad. He's deaf, not blind.
viết bởi stellarjeff 05 Tháng chín, 2009
Don't be a Dick.
Don't be a Douche.
Don't be a Douchebag.
Don't be a Dudd.
Don't be a Downer.
"I'm gonna run up and slap him"

"DBAD, dude."
viết bởi HeadQuartered 13 Tháng hai, 2015
Verb. To have sex, to fuck a woman.

past tense: D badded
Would you d bad that girl?
Yeah, she's hot, i'd like to "d bad" her.
viết bởi bbwolf12 23 Tháng bảy, 2008
Stnads for: Don't be a dick
...Dude dbad she can't help she has that nasty vhuman on her face
viết bởi zachisyourdaddy 28 Tháng ba, 2008
dick in the booty ass dude, just a whack cat
eric is dbad, nasty son of a b----
viết bởi just-ice 18 Tháng tám, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×