dick in the booty ass dude, just a whack cat
eric is dbad, nasty son of a b----
viết bởi just-ice 18 Tháng tám, 2007
Top Definition
Don't be a Douche
Dude, dbad. He's deaf, not blind.
viết bởi stellarjeff 05 Tháng chín, 2009
Acronym for Don't Be A Dick, especially useful when one is used to saying the phrase repeatedly and tired of doing so to the receiving dick.
For the last time: Eric, d.b.a.d.!
viết bởi Bleblac 15 Tháng ba, 2005
Don't be a Dick.
Don't be a Douche.
Don't be a Douchebag.
Don't be a Dudd.
Don't be a Downer.
"I'm gonna run up and slap him"

"DBAD, dude."
viết bởi HeadQuartered 13 Tháng hai, 2015
Verb. To have sex, to fuck a woman.

past tense: D badded
Would you d bad that girl?
Yeah, she's hot, i'd like to "d bad" her.
viết bởi bbwolf12 23 Tháng bảy, 2008
Stnads for: Don't be a dick
...Dude dbad she can't help she has that nasty vhuman on her face
viết bởi zachisyourdaddy 28 Tháng ba, 2008
Don't be a dick
Girl1:No
Girl2:C'mon DBAD
viết bởi DavidSchemer69 27 Tháng bảy, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×