Verb. To have sex, to fuck a woman.

past tense: D badded
Would you d bad that girl?
Yeah, she's hot, i'd like to "d bad" her.
#sex #fuck #bone #screw #do
viết bởi bbwolf12 23 Tháng bảy, 2008
Top Definition
Don't be a Douche
Dude, dbad. He's deaf, not blind.
#douche #jerk #asshole #doucher #deaf #blind
viết bởi stellarjeff 05 Tháng chín, 2009
Acronym for Don't Be A Dick, especially useful when one is used to saying the phrase repeatedly and tired of doing so to the receiving dick.
For the last time: Eric, d.b.a.d.!
viết bởi Bleblac 15 Tháng ba, 2005
Don't be a Dick.
Don't be a Douche.
Don't be a Douchebag.
Don't be a Dudd.
Don't be a Downer.
"I'm gonna run up and slap him"

"DBAD, dude."
#dick #douchebag #douche #dudd #downer #dbag #d bag #hykit
viết bởi HeadQuartered 13 Tháng hai, 2015
Stnads for: Don't be a dick
...Dude dbad she can't help she has that nasty vhuman on her face
#dick #vhuman #db #ad #tits #boobs #cunt #pussy #ass #dildo #penis #vagina #incest #lesbians #girls
viết bởi zachisyourdaddy 28 Tháng ba, 2008
dick in the booty ass dude, just a whack cat
eric is dbad, nasty son of a b----
#whack cat #nasty boy #freak boy #butt pirate #freak dude
viết bởi just-ice 18 Tháng tám, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×