tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
that is the best thing ever
man that is totally de bop or i would even say that is de bop
viết bởi sam gazzone 14 Tháng mười, 2003