tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
what we call bob after he dies.
dead bob smells too much. let's bury him.
viết bởi Someone who's better than you. I rule. 19 Tháng mười một, 2004