A word very commonly used by the irish to describe something beyond great.
Jamo's gaff is fuckin' deadly.
viết bởi Wezz 17 Tháng mười một, 2004
Irish form of "Brilliant"
That film was bleedin' deadly
viết bởi Cully 01 Tháng tư, 2003
Australian aboriginal lingo for really excellent
"Hey check out my new jacket"
"Thats real Deadly".
viết bởi twiggywiggy 29 Tháng tám, 2009
Meaning Sooooo fine.
Hey Dennis, you saw that chick over there walking down the beach? Man she was deadly.
viết bởi Kailua boy 31 Tháng một, 2004
(Canadian) Something that is awesome, beyond cool, and something that kicks ass.
"That was deadly!"
"Deadly rims on that truck, eh?"


viết bởi jonw 31 Tháng năm, 2003
Word commonly used in Wicklow Town, Ireland meaning really good or excellent.
"That was a deadly movie"
"Didnt like the first one but their new album is deadly"
viết bởi Deadly Earnest 14 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×