tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
I saw a fantastic debognotisation on TV the other day, where this guy was painted to look like a tiger.
viết bởi Rick Mills 01 Tháng chín, 2004