tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
deece qual =Of descent quality. Another term for "cool" or "good quality".
Dude, That's so deece qual.
viết bởi Séafra Mac Sim 23 Tháng chín, 2004