tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Origin: German ring tone commerical.
Used to emphasize extreme excitement
Yo man, i went to this club on saturday, it was ALL the deedldo!
viết bởi Kyle Gm 13 Tháng mười một, 2004