tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A wide-eyed ugly girl staring at you like a deer caught in the headlights of an oncoming car.
What's up, deerspotter?

viết bởi Jane 08 Tháng mười, 2003