tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
deezin or "to deez" meaning to be trippin hard, or just sketchin some good ol' ball sack
yo did you see BG last night man, he was deezin hard
viết bởi bgrunsoakvilleschronscene 04 Tháng mười hai, 2007