tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Was calmer than usual and not as many people fell into pool #1
viết bởi = 11 Tháng bảy, 2003