tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Maple Leafs 8 - 0 Senators
Mariners 25 - 0 Yankees
viết bởi KRHimself 17 Tháng tư, 2004
24 44