tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
to pluck
Please don't defeathertise my pet chicken.
viết bởi CC Bunnie 28 Tháng tám, 2008

Words related to defeathertise

chicken down feather pet pluck