What you typed in the text box after the word Look up, and then clicked search.

Also, what UrbanDictionary.com is letting us do to our world (define your world...)
Define define: Define is defined by the word definition... i.e. to explain something..
viết bởi NIK 19 Tháng một, 2004
To explain what a word means, like what I am doing to the word 'define' right now.
Please define the word 'antimiscomboluationismontoast'.
viết bởi Bastardized Bottomburp 25 Tháng chín, 2003
to give a meaning to a word.
How would I define an apple?
viết bởi Anonymous 09 Tháng chín, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×