Top Definition
when somebody puffs there cheeks out adn holds there breath

they will need a kiss to stop them deflobulating

if deflobulation happens , they will need a friend to blow up there nose to reflobulate them
my boyfriend wanted a hug , so held his breath
i didnt see him and he deflobulated!
i had to reflobulate him quickly , hes was okay
deflobulation is not to be played with, and it definitely does exist
viết bởi bump fwog 12 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×