tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
another word for being fingered
i just got defloured last night
viết bởi lady_rams22 05 Tháng chín, 2004