tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Virgin conversion
I partook in a deflowering ceremony with one of my sisters mates after she got pissed at her school social.
viết bởi Alex Pump 20 Tháng năm, 2003