Top Definition
A semi retarded mountain dweller. Or pluralized a village of mountainous retards who couln't even get into the canadian army who's olny expectation is bring your own blunt stick.
My favorite amimal fron the zooo is the oranguuutang exclaimed The demelo as he wiped the drool from his mouth.
#retard #stupid #slaney #gary #dunce
viết bởi the real Howard johnson 15 Tháng chín, 2008
9 Words related to demelo
what's goin on.
demelo pana
viết bởi op 20 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×