tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A Graffiti Writer Who Writes Demp
What you write? I write DEMP!
viết bởi Demp 15 Tháng bảy, 2006
 
2.
Someone who is a manipulative bitch who cheats on the people she cares about.
My ex is a real demps.
viết bởi blahblah123 30 Tháng năm, 2005