tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the act of defiling, annihialting, and denying
Chris got denihilated when he was taking a shower
viết bởi defiler 17 Tháng chín, 2003