A country that has been raped of national pride by becoming a dependancy of another. Dependancies will usually have a civil war after freedom, then prosper industrially.
Most of the world has been a dependancy of some country at one point. The first country to fight off the dependacy of their superpower occupiers will take their place

Roman empire takes over Britain.

Keeping an army is too expensive.

Roman army is hated anyway.

Roman army leaves to fight barbarians.

Britain becomes the world superpower.

Keeping an army in the colonies is expensive.

Colonials do not like the British army.

British army goes home after a war.

Colonies call themselves the USofA


USA becomes superpower

USA takes over..... afghanistan? The next superpower is Afghanistan? Germany? Iraq? Vietnam?
viết bởi Gumba Gumba 07 Tháng tư, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×