tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a champion of dumnonia and adept of the moose claw style
viết bởi Anonymous 22 Tháng năm, 2003