tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
the act of being a retarded pidgin
yo he was acting like a derfull the other day
viết bởi kenzorrXD 28 Tháng chín, 2009

Words related to derfull

pidgin rain retarded silly smart