tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Poo or Feces
That dergen choked the sewer system for hours.
viết bởi Scotchenhoogan 18 Tháng tám, 2008