Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Noun...rhymes with hurse. A combination of dense and worse. Derse. An extremely dumb monkey is derse.
Damn, you idiot. You are so derse!
viết bởi Shirtcocka Bill 07 Tháng chín, 2009
4 4

Words related to derse:

dense dumb moron retard stupid